Sněmovní tisk 179
Dotační programy zemědělství pro rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2011, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 11. 2010 jako tisk 179/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/2 (návrh doplňujícího usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 201, usnesení č. 238).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politika, zemědělská výrobaISP (příhlásit)