Sněmovní tisk 1522
Interpelace poslance Tomáše Štěrby


Autor: Ing. Tomáš Štěrba
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci privatizace Tiskařských závodů, s. p. zejména jejich provozu 70 v Čelakovicích
Podáno: 1995-02-10
Odesláno adresátovi: 1995-02-15
Odpověď rozeslána 10.02.1995 jako tisk 1522 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)