Sněmovní tisk 1521
Interpelace poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty


Autor: Josef Valenta
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty
Podáno: 1995-02-10
Odesláno adresátovi: 1995-02-15
Odpověď rozeslána 10.02.1995 jako tisk 1521 A.
Úplný název: Interpelace poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci neadekvátního prístupu zaměstnance Ministerstva financí České republiky vůči poslancům Parlamentu České republiky
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)