Sněmovní tisk 1512
Interpelace poslance Jana Kryčera


Autor: JUDr. Jan Kryčer
Adresát: Ing. Josef Zieleniec
Interpelace ve věci zahraničních cest poslanců Poslanecké sněmovny na Tchaj-wan
Podáno: 1995-02-07
Odesláno adresátovi: 1995-02-14
Odpověď rozeslána 7.02.1995 jako tisk 1512 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)