Sněmovní tisk 1497
Interpelace poslance Michala Krause


Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie
Podáno: 1995-01-25
Odesláno adresátovi: 1995-02-01
Odpověď rozeslána 25.01.1995 jako tisk 1497 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)