Sněmovní tisk 1488
Interpelace poslance Josefa Křížka


Autor: Ing. Josef Křížek, CSc.
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci restitučních nároků pana JUDr. Kuneše Sonntaga
Podáno: 1995-01-26
Odesláno adresátovi: 1995-02-01
Odpověď rozeslána 26.01.1995 jako tisk 1488 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)