Sněmovní tisk 1453
Interpelace poslance Jozefa Wagnera


Autor: Jozef Wagner
Adresát: Ing. Karel Dyba, CSc.
Interpelace ve věci financování rekonstrukce elektrické sítě v obytných domech pro přeměnu napětí
Podáno: 1995-01-24
Odesláno adresátovi: 1995-01-30
Odpověď rozeslána 24.01.1995 jako tisk 1453 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)