Sněmovní tisk 1419
Interpelace poslance Františka Kačenky


Autor: JUDr. František Kačenka
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci státního rozpočtu České republiky na rok 1995
Podáno: 1995-01-10
Odesláno adresátovi: 1995-01-13
Odpověď rozeslána 10.01.1995 jako tisk 1419 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)