Sněmovní tisk 1157
Vl.n.z. o úrazovém pojištění zaměstnanců - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1157/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1923).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1157/2, který byl rozeslán 7. 2. 2006 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 731, usnesení č. 2209).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 4. 2006 poslancům jako tisk 1157/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 4. 2006 poslancům jako tisk 1157/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2424).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 267/2006 Sb.Související tisk: 1156 (Vl. n. z. o úrazovém pojištění zaměstnanců).


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemoc z povolání, pracovní úraz, úrazové pojištění, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (32)ISP (příhlásit)