Sněmovní tisk 1117
Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1117/0 dne 28. 12. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1165/20, PID ALBSBRBHEJ95.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 8. 2019, 10. 11. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1640).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 35 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1117/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1117/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: eurotrh, finanční dohled, finanční instituce, finanční nástroj EU, finanční trh, investiční politika, investiční společnost, kapitálový trh, obchodní pravidla, obligace, podpora trhu, převoditelný cenný papír, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)