Sněmovní tisk 1072
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Bárta, Michal Babák, Petr Skokan) předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bárta V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 31. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2013 jako tisk 1072/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 7. 2013. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Bém a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 59)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cena potravin, cena zemědělských výrobků, daň z příjmů, tržní cena

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)