Stálá komise pro bankovnictví

Předseda

Michal Doktor

Místopředseda

Ing. Jiří Dolejš
Mgr. Daniel Rovan
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.



ISP (příhlásit)