Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Vedoucí delegace

Ing. Petr BratskýISP (příhlásit)