Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Podvýbor pro etické otázky ve zdravotnictví a v sociální péči

Předseda

ThMgr. Svatopluk Karásek

Místopředseda

MUDr. Milan Cabrnoch
RSDr. Antonín ZralýISP (příhlásit)