Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Podvýbor pro problematiku drog a toxikománie

Předseda

Ing. Lucie Talmanová

Místopředseda

ThMgr. Svatopluk Karásek
MUDr. Jaroslav KrákoraISP (příhlásit)