Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony

Předseda

Ing. Ivo Vykydal

Místopředseda

Antonín SýkoraISP (příhlásit)