Hospodářský výbor

Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Podvýbor pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury
Podvýbor pro letectví a kosmonautiku
Podvýbor pro obchod, ochranu spotřebitele a ochranu trhu
Podvýbor pro podporu malého a středního podnikání
Podvýbor pro průmysl a stavebnictví
Podvýbor pro síťová odvětví (energetika, telekomunikace, informační systémy a pošta)
ISP (příhlásit)