Zahraniční výbor
Podvýbor pro styky s krajany

Předseda

Ing. Jan Kubík
Ing. Karla Šlechtová

Místopředseda

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.ISP (příhlásit)