Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Předseda

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Místopředseda

MUDr. Miloslav Janulík



ISP (příhlásit)