Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Předseda

MUDr. Jiří Mašek
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Místopředseda

Zuzana Majerová Zahradníková
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.ISP (příhlásit)