Výbor pro zdravotnictví

Předseda

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Místopředseda

MUDr. Jiří Běhounek
MUDr. Miloslav Janulík
MUDr. Vít Kaňkovský
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Ing. Petr Třešňák

Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
ISP (příhlásit)