Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Předseda

Ing. Adolf Beznoska
Ing. Vladislav Vilímec

Místopředseda

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Ing. Ladislav ŠinclISP (příhlásit)