Hospodářský výbor
Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government

Předseda

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA

Místopředseda

Ing. Petr KudelaISP (příhlásit)