Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy

Předseda

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Místopředseda

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.ISP (příhlásit)