Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Vedoucí delegace

PaedDr. Ivana Dobešová
MgA. Martin StropnickýISP (příhlásit)