Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Předseda

Ing. Radka Maxová

Místopředseda

Mgr. Jana PastuchováISP (příhlásit)