Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

PaedDr. Milada Halíková

Místopředseda

Bc. František Adámek
Ing. Petr Bendl
Mgr. Martina Berdychová
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.
Mgr. Václav Horáček
Ladislav Okleštěk
Ing. Jiří Petrů
Mgr. Jiří Zimola

Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro veřejnou správu a E-Government
ISP (příhlásit)