Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Lubomír Toufar

Celkem nalezeno 7 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
15642/16COM(2016) 815 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
15160/16COM(2016) 950 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Defence Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán evropské obranyVzato na vědomí
 9706/16COM(2016) 285 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíkůBere na vědomí s doporučením
 9611/16COM(2016) 289 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ESBere na vědomí s doporučením
 9610/16COM(2016) 320 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podnikyBere na vědomí s doporučením
 9565/16COM(2016) 283 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)Nařízení shledáno sporným
16118/13COM(2013) 740 finalNávrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanostVzato na vědomí


ISP (příhlásit)