Celkem nalezeno 2263 dokumentů. (1. strana, celkem 151 stran)

KódReferenceNázevStav
 8472/20COM(2020) 215 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním AtlantikuNavrženo k projednání
 8412/20COM(2020) 453 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci Mechanismu pro spravedlivou transformaciNavrženo k projednání
 8411/20COM(2020) 403 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEUNavrženo k projednání
 8408/20COM(2020) 451 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí ustanovení v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost za účelem poskytnutí pomoci na podporu obnovy po krizi v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravy na zelenou, digitální a odolnou obnovu ekonomiky (REACT-EU)Navrženo k projednání
 8403/20COM(2020) 408 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj na podporu oživení a odolnostiNavrženo k projednání
 8402/20COM(2020) 409 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj technické podporyNavrženo k projednání
 8400/20COM(2020) 223 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření pro řešení krize covid-19Navrženo k projednání
 8399/20COM(2020) 450 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a vízaNavrženo k projednání
 8394/20COM(2020) 447 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)Navrženo k projednání
 8386/20COM(2020) 460 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaciNavrženo k projednání
 8380/20COM(2020) 452 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnostiNavrženo k projednání
 8357/20COM(2020) 213 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraněNavrženo k projednání
 8354/20COM(2020) 214 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraněNavrženo k projednání
 8310/20COM(2020) 207 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání dalších způsobů vyjadřování a uvádění výživových údajůNavrženo k projednání
 8297/20COM(2020) 209 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2019Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)