Celkem nalezeno 1988 dokumentů. (1. strana, celkem 133 stran)

KódReferenceNázevStav
 8567/20COM(2020) 404 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/1017 as regards creation of a Solvency Support Instrument - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnostiNavrženo k projednání
 8525/20COM(2020) 217 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vyhledávání a konfiskace majetku: zajištění toho, aby se trestná činnost nevyplácelaNavrženo k projednání
 8521/20COM(2020) 233 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o jeho přechodná ustanovení, za účelem řešení dopadů krize způsobené onemocněním covid-19Navrženo k projednání
 8505/20COM(2020) 407 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1601 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSDNavrženo k projednání
 8503/20COM(2020) 224 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského fondu pro udržitelný rozvojNavrženo k projednání
 8476/20COM(2020) 422 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2020 to continue humanitarian support to refugees in Turkey - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z bezpečnostní rezervy v roce 2020 pro zajištění pokračování humanitární podpory pro uprchlíky v TureckuNavrženo k projednání
 8472/20COM(2020) 215 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním AtlantikuNavrženo k projednání
 8412/20COM(2020) 453 final, SWD(2020) 92 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci Mechanismu pro spravedlivou transformaciNavrženo k projednání
 8411/20COM(2020) 403 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEUNavrženo k projednání
 8408/20COM(2020) 451 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)Navrženo k projednání
 8403/20C(2020) 3626 final, COM(2020) 408 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnostiNavrženo k projednání
 8402/20COM(2020) 409 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporuNavrženo k projednání
 8400/20COM(2020) 223 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění covid-19Navrženo k projednání
 8399/20COM(2020) 450 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a vízaNavrženo k projednání
 8394/20COM(2020) 447 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)