Celkem nalezeno 1556 dokumentů. (77. strana, celkem 104 stran)

KódReferenceNázevStav
 7407/18COM(2018) 134 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozicBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7403/18COM(2018) 135 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolateráluBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7400/18COM(2018) 167 finalProposal for a Council Decision authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the field of development cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o zmocnění Komise ke schválení globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v oblasti rozvojové spolupráce jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
 7391/18COM(2018) 168 finalProposal for a Council Decision authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the area of immigration policy - Návrh rozhodnutí Rady o zmocnění Komise ke schválení globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v oblasti přistěhovalecké politiky jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
 7358/18COM(2018) 89 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíryVzato na vědomí
 7354/18COM(2018) 112 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
 7344/18COM(2018) 137 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolekVzato na vědomí bez projednávání
 7343/18COM(2018) 136 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadech environmentální úrovně Euro 5 u vozidel kategorie LVzato na vědomí bez projednávání
 7321/18COM(2018) 138 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o globálním paktu pro životní prostředíVzato na vědomí bez projednávání
 7283/18COM(2018) 84 finalZpráva Komise Radě o přezkumu víceletých finančních základních směrů pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel za pětileté obdobíVzato na vědomí bez projednávání
 7246/18COM(2018) 151 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje, aby jménem Evropské unie zahájila jednání s Marockým královstvím za účelem změny dohody o partnerství v odvětví rybolovu a uzavření protokoluVzato na vědomí bez projednávání
 7245/18COM(2018) 149 final, SWD(2018) 112 final, SWD(2018) 113 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008Vzato na vědomí bez projednávání
 7222/18COM(2018) 96 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranámVzato na vědomí
 7219/18COM(2018) 114 finalSdělení Komise - Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019 – čas urychlit realizaciBere na vědomí s doporučením
 7217/18COM(2018) 109 finalSdělení Komise - Akční plán pro finanční technologie: za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektorProjednat

<<737475767778798081>>ISP (příhlásit)