Celkem nalezeno 994 dokumentů. (5. strana, celkem 67 stran)

KódReferenceNázevStav
 7560/06COM(2006) 120 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování směrnice 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisyVzato na vědomí
 7554/06KOM(2006) 94 v konečném zněníPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropské sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) (předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy)Vzato na vědomí
 7529/06COM(2006) 125 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o sektoru lnu a konopí Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o použitelnost režimu jednotné platby na konopíVzato na vědomí
 7415/06KOM(2006) 106 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu:Přezkum uplatňování směrnice o jednoduchých tlakových nádobách (87/404/EHS) vzhledem ke směrnici o tlakových zařízeních (97/23/ES)Vzato na vědomí
 7414/06KOM(2006) 109 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Hodnocení využívání zkušeben uživatelů podle směrnice o tlakových zařízeních (97/23/ES)Vzato na vědomí
 7301/06KOM(2006) 91 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaciVzato na vědomí
 7300/06KOM(2006) 100 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhůVzato na vědomí
 7260/06KOM(2006) 102 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o páté zprávě stálé pracovní skupiny pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálůVzato na vědomí
 7247/06SEC(2006) 335 finalPracovní dokument Komise - Politická soudržnost pro rozvoj: pracovní program na období 2006-2007Vzato na vědomí
 7241/06KOM(2006) 99 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (//ES, Euratom) Návrh pracovního dokumentu Komise o výpočtu, financování, platbě a zahrnutí oprav rozpočtových nevyvážeností do rozpočtu ve prospěch Spojeného království ("oprava pro Spojené království") podle článků 4 a 5 rozhodnutí Rady 2006/xxx/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenstvíVzato na vědomí
 7217/06KOM(2006) 103 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovuVzato na vědomí
 7210/06KOM(2006) 104 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o provádění vnitrostátních opatření týkajících se koexistence geneticky modifikovaných plodin s konvenčním a ekologickým zemědělstvímVzato na vědomí
 7171/06KOM(2006) 72 v konečném zněníZpráva Komise Druhá zpráva Komise na základě článku 6 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z níVzato na vědomí
 7168/06KOM(2006) 65 v konečném zněníZpráva Komise Druhá zpráva založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředkůVzato na vědomí
 7163/06KOM(2006) 82 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem Evropského společenstvíVzato na vědomí

<<123456789>>ISP (příhlásit)