Celkem nalezeno 1606 dokumentů. (4. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 6266/20COM(2020) 65 finalBílá kniha o umělé inteligenci - Evropský přístup k excelenci a důvěřeNavrženo k projednání
 6263/20COM(2020) 64 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnostNavrženo k projednání
 6250/20COM(2020) 66 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro dataNavrženo k projednání
 6237/20COM(2020) 67 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Formování digitální budoucnosti EvropyNavrženo k projednání
 6179/20COM(2020) 63 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání, účinnosti a fungování domény nejvyšší úrovně .eu v období od dubna 2017 do dubna 2019Navrženo k projednání
 6128/20COM(2020) 54 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitěNavrženo k projednání
 6102/20COM(2020) 56 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtechNavrženo k projednání
 6099/20COM(2020) 58 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn kapitoly II-1 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutíNavrženo k projednání
 6085/20COM(2020) 53 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro celní spolupráci zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru pro celní spolupráciNavrženo k projednání
 6045/20COM(2020) 52 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiNavrženo k projednání
 6044/20COM(2020) 51 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5953/20COM(2020) 38 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro energetickou účinnostNavrženo k projednání
 5949/20JOIN(2020) 3 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o všeobecném systému preferencí za období 2018–2019Navrženo k projednání
 5937/20COM(2020) 47 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zhodnocení pravidel fakturace podle směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 5872/20COM(2020) 59 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změn několika příloh Chicagské úmluvyNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)