Celkem nalezeno 994 dokumentů. (4. strana, celkem 67 stran)

KódReferenceNázevStav
 7901/06KOM(2006) 140 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění programu ENERGY STAR v Evropském společenství v letech 2001 až 2005Vzato na vědomí
 7887/06KOM(2006) 135 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňováníVzato na vědomí
 7873/06COM(2006) 130 finalPřehled státní podpory - jaro 2006Vzato na vědomí
 7860/06KOM(2006) 127 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředuVzato na vědomí
 7850/06KOM(2006) 144 v konečném zněníNávrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o tresku modravou a sledě obecnéhoVzato na vědomí
 7820/06KOM(2006) 137 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Souhrnná zpráva o předvstupní pomoci (PHARE - ISPA - SAPARD) v roce 2004Vzato na vědomí
 7813/06KOM(2006) 115 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady týkající se uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Norskem o revizi výše příspěvku Norska stanoveného v dohodě mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o účasti Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)Vzato na vědomí
 7777/06SEC(2006) 333Pracovní dokument Komise - Zpráva Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení ex post programů Grotius II, Oisin II, Stop II, Falcone a Hippokrates a průběžném hodnocení programu AGISVzato na vědomí
 7721/06KOM(2006) 117 v konečném zněníProvádění lisabonského programu Společenství pro růst a zaměstnanost - Převod podniků - Kontinuita prostřednictvím nového začátkuVzato na vědomí
 7669/06KOM(2006) 134 v konečném zněníObnovená politika EU v oblasti cestovního ruchu: Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruchVzato na vědomí
 7622/06COM(2006) 129 finalSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Odstraňování rozdílů v širokopásmovém připojeníVzato na vědomí
 7609/06KOM(2006) 121 v konečném zněníSdělení Komise Radě o posílení postavení Evropského společenství pro atomovou energii v Mezinárodní agentuře pro atomovou energiiVzato na vědomí
 7596/06COM(2006)113 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Norským královstvím, Srbskem a Černou horou, Rumunskem a Prozatímní správní mise OSN v Kosovu o vytvoření Evropského společného leteckého prostoru (ECAA) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Norským královstvím, Srbskem a Černou horou, Rumunskem a Prozatímní správní mise OSN v Kosovu o vytvoření Evropského společného leteckého prostoru (ECAA)Vzato na vědomí
 7572/06COM(2006) 124 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výsledky politik v roce 2005Vzato na vědomí
 7571/06COM(2006) 122 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politická strategie na rok 2007: posilování důvěry prostřednictvím akceVzato na vědomí

<<12345678>>ISP (příhlásit)