Celkem nalezeno 1688 dokumentů. (3. strana, celkem 113 stran)

KódReferenceNázevStav
 7885/20COM(2020) 201 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19Navrženo k projednání
 7883/20COM(2020) 197 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie covid-19Navrženo k projednání
 7870/20C(2020) 2800 finalSdělení Komise o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismuNavrženo k projednání
 7851/20COM(2020) 181 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Finsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 6739/20COM(2020) 88 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví v roce 2017Navrženo k projednání
 7731/20COM(2020) 162 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čtvrtá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v TureckuVzato na vědomí bez projednávání
 7729/20COM(2020) 169 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Interpretační sdělení Komise o uplatňování účetního a obezřetnostního rámce za účelem usnadnění poskytování bankovních úvěrů v EU - Podpora podnikům a domácnostem v souvislosti s krizí covid-19 
 7728/20COM(2020) 184 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Hodnocení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Výkonné agentury pro malé a střední podniky, Výkonné agentury pro inovace a sítě, Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Výkonné agentury pro výzkum a Výkonné agentury Evropské rady pro výzkumVzato na vědomí bez projednávání
 7707/20COM(2020) 186 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy covid-19Postoupeno výboru k informaci
 7702/20COM(2020) 164 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 38. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU a o využití nástrojů na ochranu obchodu ze strany třetích zemí vůči EU v roce 2019Vzato na vědomí bez projednávání
 7672/20COM(2020) 200 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a RakouskuVzato na vědomí bez projednávání
 7656/20COM(2020) 183 finalNávrh nařízení Rady o dočasných opatřeních týkajících se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)Vzato na vědomí bez projednávání
 7652/20COM(2020) 176 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění covid-19 týkající se platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravyVzato na vědomí bez projednávání
 7645/20COM(2020) 179 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právuVzato na vědomí bez projednávání
 7644/20COM(2020) 177 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, aby bylo řídícím orgánům nebo příslušným orgánům umožněno poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění covid-19Vzato na vědomí bez projednávání

<<1234567>>ISP (příhlásit)