Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Igor Jakubčík

Celkem nalezeno 32 dokumentů. (2. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
14650/15COM(2015) 587 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the completion of the Banking Union"Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14649/15COM(2015) 586 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance SchemeVzato na vědomí
12603/15COM(2015) 473 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podnikyVzato na vědomí
12601/15COM(2015) 472 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012Vzato na vědomí
12263/15COM(2015) 468 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhůBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7374/15COM(2015) 135 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daníBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 5112/15COM(2015) 10 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013Bere na vědomí s doporučením
12212/14COM(2014) 520 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetikyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
10409/14COM(2014) 330 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropská strategie energetické bezpečnostiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8925/14COM(2014) 219 finalZelená kniha o mobilním zdravotnictví („mHealth“)Vzato na vědomí
15803/13COM(2013) 800 finalSDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu 2014Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
15337/13COM(2013) 721 finalNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k daniBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

12ISP (příhlásit)