Celkem nalezeno 2326 dokumentů. (152. strana, celkem 156 stran)

KódReferenceNázevStav
13921/13COM(2013) 686 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Posílení základů inteligentní regulace - zlepšení hodnoceníVzato na vědomí bez projednávání
13920/13COM(2013) 685 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): výsledky a další krokyVzato na vědomí bez projednávání
13913/13COM(2013) 645 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politikyVzato na vědomí bez projednávání
13865/13COM(2013) 618 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogyVzato na vědomí
13857/13COM(2013) 619 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních látkáchVzato na vědomí
13847/13COM(2013) 636 finalSDĚLENÍ KOMISE Zlepšení pozice podniků a občanů na jednotném trhu EU: Akční plán na podporu portálu Vaše Evropa ve spolupráci s členskými státyVzato na vědomí bez projednávání
13834/13COM(2013) 659 finalSDĚLENÍ KOMISE Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictvíVzato na vědomí bez projednávání
13824/13COM(2013) 647 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z nástroje pružnostiVzato na vědomí bez projednávání
13812/13COM(2013) 637 finalZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O POKROKU VE VYTVÁŘENÍ EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROSTORU V ROCE 2013Vzato na vědomí bez projednávání
13761/13COM(2013) 650 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranamiVzato na vědomí bez projednávání
13760/13COM(2013) 649 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13759/13COM(2013) 624 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Hodnocení výsledků v oblasti inovací v Evropě: na cestě k novému ukazateliVzato na vědomí bez projednávání
13758/13COM(2013) 648 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranamiVzato na vědomí bez projednávání
13752/13COM(2013) 635 finalNávrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana stavební materiály podaná Španělskem)Vzato na vědomí bez projednávání
13726/13COM(2013) 632 finalDoporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o schválení uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Albánskou republikou na straně druhé, který bude zohledňovat přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiVzato na vědomí bez projednávání

<<148149150151152153154155156>>ISP (příhlásit)