Celkem nalezeno 994 dokumentů. (1. strana, celkem 67 stran)

KódReferenceNázevStav
 5442/20COM(2020) 24 finalProposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) of the International Labour Organization - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)Navrženo k projednání
 5396/20COM(2020) 17 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulce I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
 9195/06KOM(2006) 209 v konečném zněníPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužůVzato na vědomí
 9166/06COM(2006) 208 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Realizace programu modernizace univerzit: vzdělávání, výzkum a inovaceVzato na vědomí
 9138/06COM(2006) 195 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvyšování účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázekBere na vědomí s doporučením
 9131/06KOM(2006) 186 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii: Třetí výroční zpráva (Zpráva za rok 2004)Vzato na vědomí
 9087/06COM(2006) 193 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění akcí Společenství na podporu spotřebitelské politiky v období 2004-2005 předkládaná na základě rozhodnutí 20/2004/ESVzato na vědomí
 9051/06COM(2006) 200 finalRozšíření: dva roky poté - ekonomický úspěchVzato na vědomí
 9038/06KOM(2006) 177 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE - Provádění lisabonského programu Společenství: sociální služby obecného zájmu v Evropské uniiVzato na vědomí
 9018/06KOM(2006) 179 v konečném zněníPředloha interinstitucionální dohody o interinstitucionální spolupráci v rámci mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou Evropské společenství pro atomovou energii a jeho členské státyVzato na vědomí
 9011/06COM(2006) 187 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu podle článku 10 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmiVzato na vědomí
 8932/06KOM(2006) 175 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropského společenství přijímá protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS), sjednaný v Ženevě dne 6. prosince 2005Vzato na vědomí
 8905/06KOM(2006) 172 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (ES, Euratom), kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenstvíVzato na vědomí
 8866/06COM(2006) 168 finalPozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních, která jsou zaměřena na zajištění posílení práv duševního vlastnictvíShledáno překročení pravomocí ES
 8841/06COM(2006) 181 finalSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Globální partnerství v informační společnosti: opatření navazující na Světový summit o informační společnosti (WSIS) v TunisuVzato na vědomí

12345>>ISP (příhlásit)