Georg Böllmann

Narozen: v roce 1866
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖLLMANN Georg

VI. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a vyšetřov.

Návrhy:

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se §§ 10 a 4.

79, 2. VIII. 1921; 926, 927. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 4871) k čl. I.

293, 25. IX. 1924; 2186. IX.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se snížení poštovních sazeb a zrušování poštovních úřadů.

236, 30. XI. 1923; 1157. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1122. II. (něm. 1205)

o událostech v Krompachu (zpráva vyšetřovacího výboru).

63, 11. III. 1921; 2579. II. (něm. 2636)

o povinném známkování chmele (zpráva ústní k t. 1626).

70, 30. VI. 1921; 283. III. (něm. 321)

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 931. III. (něm. 959)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 766. IV. (něm. 836)

o nabytí Buštěhradské dráhy státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 453. VII. (něm. 489)

Interpelace:

naléhavá, o přidělování spalovacích látek pro jarní obdělání polností,

t. 103. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 374. 14, 26. X. 1920; 26. II.

naléhavá, o výtržnostech demobilisovaných legionářů v Teplicích dne 28. října 1920,

t. 788. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 2012. 67, 19. V. 1921; 109. III.

naléhavá, o zákazu smuteční slavnosti za padlé dne 4. března 1919 v Kadani,

t. 4440. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4593/VIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zajištění deputátního uhlí pro zemědělské dělníky,

t. 163. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 440. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o mrhání daněmi na státní podpory listů Wolfova nakladatelství v Žatci,

t. 378. 14, 26. X. 1920; 23. II.

o násilném rušení okresní tělocvičné slavnosti ve Světci,

t. 379. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1217. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o neodůvoděné konfiskaci časopisu "Saazer Anzeiger" a "Saazer Tagblatt",

t. 2050. 67, 19. V. 1921; 107. III.

o českém přepadení Postoloprt občany lounskými s úmyslem zbořiti město Postoloprty,

t. 2817. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

o zabavení periodického časopisu "Heimat" v Žatci,

t. 5301/VII. 361, 18. IX. 1925; 566. XI.

o živelných škodách způsobených osudným suchem v okresích doupovském, kadaňském, podbořanském a žateckém,

t. 5303/XII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 18. ledna 1925 ve Žluticích).

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5349; zprav. J. Aster;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1532. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 79. schůze a zbaven posl. platu na 5 dnů

79, 2. VIII. 1921; 937. III.ISP (příhlásit)