MUDr. Pavel Blaho

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1927

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLAHO Pavel, dr.

XV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. socialisač. - soc. pol. - zahran. a zdrav.

Návrhy:

ohledně provádění veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky, t. 3327.

118, 10. I. 1922; 1985. IV.

na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 3701.

149, 21. VI. 1922; 1166. V.

na změnu zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených, t. 3711.

151, 22. VI. 1922; 1222. V.

na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily a motory k automobilům, t. 3712.

151, 22. VI. 1922; 1222. V.

na změnu některých ustanovení zákona o dávce z majetku a přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., t. 3713.

150, 21. VI. 1922; 1212. V.

na doplnění zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění, t. 3732.

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

na změnu a doplnění zákona ze dne 7. dubna 1870, č. 43 ř. z., jímž zrušují se §§ 479, 480 a 481 obecného zákona trestního a vydávají se nařízení zvláštní ve příčině úmluv do práce najímajících nebo pracujících, aby vynutili nějaké výminky se strany práce a ve příčině úmluv živnostníků, aby zvýšili cenu zboží obecenstvu na újmu, t. 3736.

153, 23. V. 1922; 1263. V.

na vydání zákona o veřejné podpoře opatřování krmiva a steliva, t. 3738.

153, 23. VI. 1922; 1295. V.

na změnu některých ustanovení zákonů ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy a ze dne 18. března 1921, č. 129 Sb. z. a n., o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmínečného odsouzení, obmezeném odkladu trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz a zrušení zákona ze dne 17. října 1919, č. 567 Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních), t. 3741.

154, 24. VI. 1922; 1395. V.

na revisi provisorního autonomního celního tarifu, t. 3747.

154, 24. VI. 1922; 1395. V.

doplňov. návrh k osnově o změně zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288), týkající se rozšíření působnosti tohoto jakož i ostatních zák. a nařízení o pojištění dělníků na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

69, 24. VI. 1921; 231. III.

Resoluce:

k osnově zákona o vystěhovalectví (zpr. t. 3389), týkající se vystavění vystěhovaleckého domu pro Slovensko.

127, 26. I. 1922; 2606. IV.

k osnově zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745), týkající se rozšíření působnosti zákona na lesní dělnictvo na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 3686 (obchodní úmluva uzavřená 20. X. 1921 ve Varšavě mezi R. Č. a Polskem).

150, 21. VI. 1922; 1176, 1183. V.

zahr. výb. zor. t. 5240 (dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi R. Č. a U. S. A. z 27. X. 1923).

357, 10. VII. 1925; 495. XI.

zahr. výb. zpr. t. 5241 (Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu mezi R. Č. a rep. Francouzskou ze 17. VIII. 1923 a Protokol k této dodatečné úpravě).

357, 10. VII. 1925; 496. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 553. II.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 223. III.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1097. IV.

o zákonu o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2604. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

172, 23. XI. 1922; 976. VI.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1345. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném v 219. schůzi.

221, 31. X. 1923; 71. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

235, 29. XI. 1923; 1040. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

307, 27. XI. 1924; 738. X.ISP (příhlásit)