Luděk Pik

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PIK Luděk

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - práv. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

na úpravu provozování pohřebnictví, t. 99.

8, 16. VI. 1920; 354. I.

na doplnění ustanovení o vyměřování dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí, t. 122.

9, 18. VI. 1920; 389. I.

na urychlení projednání sanace obecních financí, t. 125.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zavedení pokuty pro zemědělské producenty, kteří neodvedou státem předepsaný kontingent obilí, t. 348.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na poskytnutí podpory krupobitím postiženým domkářům a chalupníkům v okresu nepomuckém a blovickém, t. 2263.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odměnách státním a jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 195 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. fin. inž. Bečky o státním rozpočtu na rok 1925.

294, 30. X. 1924; 16. X.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se převzetí obcemi vydržovaných středních škol do správy státní.

82, 4. VIII. 1921; 1042. III.

k osnově zák. o úpravě vyučování v naukách obchodních (zpr. t. 3349) k §§ 8 a 18.

122, 19. I. 1922; 2208. IV.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 3258 (prodloužení zákona o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

109, 16. XII. 1921; 1554. IV.

Řeč v rozpravě:

o poskytování vyživovacího. příspěvku rodinám osob, jež jsou v činné službě vojenské (zpr. t. 1535).

55, 16. II. 1921; 2237. II.

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1091. III.

o péči o invalidy ze stavu mužstva po světové válce a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (zpr. t. 3297).

117, 21. XII. 1921; 1912. IV.

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2035. IV.

o úpravě vyučování v naukách obchodních (zpr. t. 3349).

122, 19. I. 1922; 2206. IV.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2226. IV.

o upravení placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 749. V.

o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče (zpr. t. 3675).

147, 16. VI. 1922; 926. V.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1577. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 949. VI.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1923. VI.

o zákonu o označování původu zboží (zpr. t. 4155).

225, 13. XI. 1923; 234. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 521. VIII.

o dani z uhlí (zpr. t. 4349).

240, 11. XII. 1923; 1304. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1706. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2027. IX.

o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní (zpr. t. 4931).

309, 3. XII. 1924; 810. X.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 4993).

313, 15. XII. 1924; 894. X.

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022); kritisuje postup komunistické strany.

317, 18. XII. 1924; 1003. X.

o prohlášení správce min. skol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 700. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1257. XI.

Věcná poznámka:

při rozpravě o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (nesprávný výklad zákona o závodních výborech), v níž polemisuje s vývody předřečníků posl. Hakena a dr. Lukavského.

125, 25. I. 1922; 2513. IV.

jíž opravuje vývody posl. O. Schuberta ohledně obce Červený Újezd u Plzně za rozpravy o dalším zmocnění vlády ke slučování a rozluč. obcí (zpr. t. 4358).

242, 13. XII. 1923; 1456. VIII.

v níž obhajuje proti posl. dr. Lukavskému svá tvrzení o vlivu strany ND na novelisaci zák. o obecním statku a zák. o stavebním ruchu.

371, 6. X. 1925; 1305. XI.

Interpelace:

o zákonné úpravě živnost. školství pokračovacího,

t. 608. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1144. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

ve věci sanace obecních financí,

t. 609. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1272. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

ohledně 1. výnosu pres. zem. škol. rady z 11. X. 1920, 2. zatímního zřízení okr. škol. komisí, 3. právních poměrů učitelstva při poskytování drahot. vypomoci stát. zaměst.,

t. 650. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1666. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

Dotazy:

o stavbě budovy pro státní úřady v Rokycanech.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o zavedení trvalých jízdenek na autobusové trati Plzeň-Předenice.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

ve věci bytové nouze železničních zřízenců v Plzni.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

ve věci mimořádného tarifu pro západní Čechy.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o stranickém postupu při jmenování u státních drah v Plzni.

291, 24. IX. 1924; 2025. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

ve věci přídělu panství chotěšovského obci plzeňské.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

ve věci poštovného v obcích Velké Plzně.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.ISP (příhlásit)