dr. Wenzel Lehnert

Narozen: v roce 1871

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEHNERT Wenzel, dr.

IV. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. a zdrav.

Oprava křestního jména 320, 29. I. 1925; 1067. X.

342, 22. V. 1925; 108. XI.

Návrhy:

na změnu zákona z 27. V. 1919, o zajištění půdy drobným pachtýřům, t. 445.

14, 26. X. 1920; 14. II.

na sproštění venkovských drobných rolníků daně z obratu, t. 2423.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

obnoven č. 2623; viz. t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na změnu či doplnění některých ustanovení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., t. 4004.

191, 23. II. 1923; 2192. VI.

9 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. I, II, XXI, XXIII a XXIII A oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1273, 1277. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518) k § 1.

138, 6. IV. 1922; 354. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k § 141.

288, 18. IX. 1924; 1721. IX.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se změny postavení obec. a obvodních lékařů a jejich pozůstalých.

28, 1. XII. 1920; 808. II.

7 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. II, XXIII a XXIII A oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1278, 1295, 1296. IV.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

9, 18. VI. 1920; 419. I. (něm. 444)

o omezení práva stěhovacího (zpr. t. 1441).

51, 4. II. 1921; 2097. II. (něm. 2109)

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 1847)

66, 31. III. 1921; 20. III. (něm. 35)

o dani ze zapalovadel (zpr. t. 2680).

76, 27. VII. 1921; 764. III. (něm. 802)

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 44. IX. (něm. 80)

o zákonu na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 358. IX. (něm. 408)

Interpelace:

naléhavá, o násilnostech spáchaných při schůzi legionářů 28. X. 1920 v Liberci,

t. 745. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1969. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o stranickém úřadování okres. nemocenské pokladny v Král. Dvoře,

t. 928. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

odpov. t. 1347. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o zabavení časopisu "Ostböhmische Presse" v Trutnově,

t. 2079. 67, 19. V. 1921; 105. III.

odpov. t. 2382. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

o zavření krkonošských bud,

t. 2148. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3221/XII. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o zbytečném šikanování cestujících při přechodu přes hranice,

t. 2884. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3340/XXIV. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o přehmatech vrchlabské okresní politické správy při slavnosti slunovratu v r. 1922,

t. 3785/XIV. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3823/I. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o přehmatech libereckých politických úřadů,

t. 3887/X. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4249/XV. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o dvoujazyčných místních tabulkách v libereckém okrese,

t. 3887/XI. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 3975/X. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o dvoujazyčných pouličních tabulkách v Mladé Boleslavi,

t. 3887/XII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 3975/XII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o rozpuštění magistrátu města Liberce,

t. 4085/XIV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o zabavení periodických tiskopisů "Brünner Montagsblatt« ze dne 30. dubna a 7. května 1923,

t. 4174/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4250/XIII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o postupu policejního ředitele Žáka v Liberci,

t. 4462/XII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

odpov. t. 4593/XIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že státní železniční úřady protizákonnými opatřeními bránily průmyslovým závodům pracovati dne 28. října t. r.,

t. 4926/I. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5056/IV. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o nejistotě dopravy na československých státních drahách,

t. 4990/VII. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5134/II. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o událostech na sokolské slavnosti dne 7. srpna 1923 v Hrádku nad Nisou,

t. 5040/VIII. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5168/VII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

Dotazy:

o zabrání vozů s potravinami, určených pro Jablonec.

7, 15. VI. 1920; 330. I.

o protiprávním postupu Stát. pozemkového úřadu při pronajímání bud v Krkonoších.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

jak se zneužívá zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 267 Sb. z. a n.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o provedení obecních voleb v Rokytnici nad Jizerou.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

že se zadržuje vyplácení invalidního důchodu válečnému poškozenci Františku Mohrovi z Dolní Roketnice.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

dodatek k odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o složení okresní správní komise pro Liberec-venkov.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

o tiskopisech potřebných k provádění zákona č. 236/1924 Sb. z. a n.

355, 9. VII. 1925; 441. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 a), b) trest. zák.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 1847; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 67, 19. V. 1921; 59. III.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 trest. zák., resp. § 300 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žádost odvolána.

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 a), b) tr. zák. (schůze v Liberci dne 29. října 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

řízení zast. 199, 10. VII. 1923; 21. VII.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí pronesenou na veřejné schůzi dne 28. dubna 1923 v Lichnově)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4535; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 264, 16. IV. 1924; 707. IX.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 7. prosince 1924 v Liberci)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5102; zprav. J. Valášek;

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481, 482. XI.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 30. listopadu 1924 v Jablonci nad Nisou)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

zpr. t. 5172; zprav. J. Mach;

nevydán 359, 13. VII. 1925; 529. XI.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 4. března 1925 v Jablonci nad Nisou)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. t. 5253; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1502-3. XI.

Volán k pořádku:

9, 18. VI. 1920; 425. I.

12, 9. VII. 1920; 634. I.

66, 31. III. 1921; 22. III.

67, 19. V. 1921; 60. III.

76, 27. VII. 1921; 765, 766. III.

247, 6. III. 1924; 48. IX.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 76. schůze.

76, 27. VII. 1921; 766. III.ISP (příhlásit)