JUDr. Josef Dolanský

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Josef, dr.

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; I.

Byl členem kom. pro kontr. dávky z maj. - výb. rozp. - soc.-pol. - Stál. a ústav.

Jmenován ministrem spravedlnosti 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na bezodkladné opravení čl. 16, odst. I. úrazového zákona z 21. srpna 1917, č. 363 ř. z., t. 124.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zařadění hlavního města Brna do I. tř. místních přídavků, t. 953.

31, 4. XII. 1920; 1268. II.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu. (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2342. II.

k osnově zákona o státním příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se dokončení vodních prací v Třebíči.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 784 (užití dílčích dluhopisů Moravy k ukládání sirotčích a pod. kapitálů).

32, 14. XII. 1920; 1309. II.

rozp. výb. zpr. t. 929 (zcizení státního nemovitého majetku).

32, 14. XII. 1920; 1311. II.

rozp. výb. zpr. t. 1477 (ražba drobných mincí).

53, 8. II. 1921; 2177. II.

rozp. výb. zpr. t. 1410 (zbudování čes. gymnasia v Duchcově).

54, 14. II. 1921; 2202. II.

rozp. výb. zpr. t. 1532 (zrušení zákona o ohlašování nájmu a pachtu a o poplatku ze smluv nájemních a pachtovních).

55, 16. II. 1921; 2230. II.

rozp. výb. zpr. t. 1534 (udělení subvence 2 mil. Kč Čsl. červenému kříži).

55, 16. II. 1921; 2250. II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1572 (vydání zákona o stavebním ruchu).

56, 17. II. 1921; 2265. II.

rozp. výb. zpr. t. 1554 (záležitost živelních pohrom květnových v r. 1920).

61, 8. III. 1921; 2473. II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1706 (zákon o stavebním ruchu).

62, 10. III. 1921; 2488. II.

rozp. výb. zpr. t. 2785 (daň z obohacení a z převodu nemovitostí).

81, 4. VIII. 1921; 1017. III.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 508. I.

Dotazy:

o trestání vojínů posádky jihlavské pro účast na bohoslužbách,

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

doručování soudních vyřízení a rozsudků osobám exteritoriálním.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o uveřejnění smluv mírových ve Sb. z. a n.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.ISP (příhlásit)