JUDr. Alois Rašín

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1923

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RAŠÍN Alois, dr,

IX. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kom. pro kontr. dáv. z maj. - rozp. - soc. pol. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a zahran.

Jmenován ministrem financí 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

(Sdělení o atentátu z 5. I. 1923. 185, 6. II. 1923; 2101. VI.)

Zemřel 18. II. 1923. 190, 20. II. 1923; 2184. VI.

Za něho nastoupil Kamelský Jan.

Návrhy:

na změnu § 7 uv. zák. k obchod. zákoníku ze 17. XII. 1862, č. 1 ř. z. pro r. 1863, t. 12.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na vydání směnečného řádu, t. 177.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na stanovení dnů svátečních a odstranění jiných svátků náboženských, t. 1127.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na zřízení nového výboru ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se § 4.

8, 16. VI. 1920; 356. I.

Resoluce:

k osnově zákona o organisaci soudů (zpr. t. 743), týkající se přesazování soudců.

35, 17. XII. 1920; 1427. II.

o novelisaci opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (t. 560, příl. A, C D, CH).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově zák. o úpravě právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. X. 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (zpr. t. 3681).

147, 16. VI. 1922; 945. V.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 1023 (zmocnění vlády k ručení za půjčku fondu všeob. nemocnice v Praze u Zem. banky král. česk.).

34, 16. XII. 1920; 1409. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 1024 (oprava § 7 opatření Stál. výb. o měně na čsl. Těšínsku).

34, 16. XII. 1920; 1410. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 1572 (vydání zákona o stavebním ruchu).

56, 17. II. 1921; 2271. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 1564 (souhlas ke zvýšení rozpočtových položek kapitoly "Nejvyšší správní soud").

57, 18. II. 1921; 2350. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 1619 (daňové výhody pro stavbu budov a pořízení strojů).

59, 3. III. 1921; 2450. II.

rozp. výb. ke. zpr. t. 1706 (zákon o stavebním ruchu).

62, 10. III. 1921; 2488. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 1766 (úprava uhelného hospodářství).

64, 15. III. 1921; 2671. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 2647 (změna § 96 zák. z r. 1896, o osobních daních přímých).

76, 27. VII. 1921; 759. III.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 463. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 747. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 125. IV.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2277. IV.

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1027. V.

Interpelace:

o hospodářství ve státním ústavu pro tuky, oleje a mléko,

t. 23. 4, 8. VI. 1920; 79. I.

odpov. t. 1065. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o zacházení s čsl. stát. příslušníky v Polském Těšínsku,

t. 871. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1227. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o článku Jar. Skaláka v časop. "Times",

t. 1286. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 1723. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

o potřebě jihočes. ředitelství stát. drah v Budějovicích,

t. 1485. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 1947. 67, 19. V. 1921; 108. III.ISP (příhlásit)