Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
138/1989Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka1
139/1989Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého1
85/1990Zákon o právu petičním2
142/1990Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs1
184/1990Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.1
248/1990Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu1
385/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky1
403/1990Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd1
505/1990Zákon o metrologii1
526/1990Zákon o cenách1
527/1990Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích1
540/1990Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky1
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích7
2/1991Zákon o kolektivním vyjednávání1
87/1991Zákon o mimosoudních rehabilitacích1
92/1991Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby1
229/1991Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku2
231/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích1
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen2
282/1991Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa1

<<363738394041424344>>ISP (příhlásit)