Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích56
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů53
99/1963Občanský soudní řád29
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)29
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty29
40/2009Zákon trestní zákoník28
262/2006Zákon zákoník práce27
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení26
187/2006Zákon o nemocenském pojištění26
155/1995Zákon o důchodovém pojištění25
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů25
89/2012Zákon občanský zákoník22
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)21
117/1995Zákon o státní sociální podpoře21
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů21
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění20
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)20
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů19
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti18
108/2006Zákon o sociálních službách17

12345>>ISP (příhlásit)