Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích57
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů55
99/1963Občanský soudní řád30
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty30
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)29
262/2006Zákon zákoník práce29
40/2009Zákon trestní zákoník28
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení27
187/2006Zákon o nemocenském pojištění27
155/1995Zákon o důchodovém pojištění26
117/1995Zákon o státní sociální podpoře23
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů23
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)22
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění22
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů22
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)22
89/2012Zákon občanský zákoník22
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti19
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů19
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů18

12345>>ISP (příhlásit)