Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
114/1921Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a z., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku1
132/1921Nařízení o drahotních přídavcích k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle § 8 nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n.1
145/1921Nařízení, kterým se zrušují §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, č. 253 Sb. z. a n., o obchodu lučebninami1
147/1921Nařízení, kterým se uvolňuje obchod olejnatými plodinami1
182/1921Nařízení o úpravě uhelného hospodářství1
183/1921Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku2
196/1921Nařízení o uvolnění obchodu tuky, oleji a mastnotami průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí zásob Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci1
209/1921Nařízení, jímž se stanoví tituly pro kancelářské úředníky na státních školách průmyslových, odborných a obchodních1
219/1921Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 19071
232/1921Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky způsobilosti pro učitelství na středních školách1
246/1921Zákon o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů1
248/1921Zákon o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických1
259/1921Zákon, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb.z. a n.1
261/1921Zákon, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24.července 1919, č.471 Sb.1
268/1921Vyhláška o vysvědčeních ženské průmyslové školy ve Veselí n. M.1
275/1921Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., pokud jde o manipulanty a diurnisty úřadů a ústavů bývalého uherského státu1
276/1921Nařízení o zřízení právnické fakulty Komenského university v Bratislavě1
278/1921Nařízení, jímž se doplňují a mění organisační řády pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozených2
279/1921Nařízení o výplatě československých cenných papírů v Německu1
281/1921Nařízení o provedení likvidace Státního obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě1

<<161718192021222324>>ISP (příhlásit)