Sněmovní tisk 1185
Novela z. úpravách ošetřovného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1185/0 dne 26. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1185.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2021 jako tisk 1185/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1614). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 89, usnesení č. 1614).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 4. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 84, dokument 84/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2021 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 84/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 4. 2021 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 84/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2021 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 186).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 30. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 183/2021 Sb.

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)