Sněmovní tisk 1180
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1180/0 dne 22. 3. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 22. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 104).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Běhounek a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 1585).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 68, dokument 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 31. 3. 2021 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 3. 2021 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 165).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 6. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 161/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, pojistné, prevence nemocí, testování, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)