169. Usnesení stavův českých, na žádost krále Ferdinanda I, v příčině korunování dědice za živobytí krále panujícího.

L. 1527, v sobotu před přenesením sv. Vácslava (2. března). Opis v státním archivu vídeňském.

Jakož král. J. M. pán náš milostivej ráčil jest obtížnost svú na všecky stavy tohoto království vznésti při témž artikuli, kterýž jest svolen a dskami zemskými na předešlém sněme, kterýž jest držán byl v pondělí po sv. Františku nyní minulém zapsán, kterýžto artikul to v sobě zavierá: že stavové za živnosti krále českého, buďto aby ten dědice měl anebo neměl, aby žádného krále nevolili ani korunovati mohli etc. při tom J. M. Král. žádajíce i příčiny slušné předkládajíce, aby ten artikul k zjinačení a v jiný zpuosob k dobrému J. M. krále a tomuto království uveden byl.

Protož my stavové slyšíce J. M. krále žádost i spravedlivé předložení, na tomto sme se svolili: jestliže by J. M. Král., nynější král aneb budoucí králové čeští měli dědice tohoto království, tehda když by se potřeba uznala stavy tohoto království, a ten dědic k letům rozumným že by přišel, aby korunován bejti mohl, však tak, aby týž dědic hned při tom korunování tu povinnost království českému a stavům tohoto království učiniti ráčil, kterúž sú králové čeští činiti a zachovati povinni.

Než jestliže by se žádost kterého krále českého na jinú osobu nežli toliko na dědice krále českého o korunování ztahovala, tehdy ten artikul předešlý a dskami zemskými trhovými zapsaný v své mocnosti zuostati má.

Stalo se léta 1527 v sobotu před přenesením sv. Vácslava.
Přihlásit/registrovat se do ISP